Jaká je vlastně příčina problémů s holuby?

Bře 2, 2022

V podstatě je to směsice faktorů, které zapříčiňují neustále se zvyšující populaci takřka všude přítomného holuba. Je to pestrá a nekonečná potravní nabídka. Dostatek vhodných míst pro zahnízdění a život. Obecně se dá říct, že holub vyhledává spíše výše postavená místa, ideálně na zastíněné straně, kde tolik nepraží slunce a v závětří, kde je chráněn proti nepřízni počasí. Jsou to mostové konstrukce, nezabezpečené půdní prostory, věže kostelů a historických památek, střechy, římsy, parapety, balkóny bytových domů a tak by se dalo pokračovat dál a dál.

Dalším význačným důvodem, proč dochází k přemnožení holubů, je bezesporu vysoká reprodukční schopnost a nedostatek predátorů. Problém tak není holub samotný, ale nepřiměřeně vysoká koncentrace jedinců na jednom místě a díky tomu narušení přirozené rovnováhy.

Firma Bezholuba.cz však může pomoci minimálně s jedním faktorem a to omezit možnost zahnízdění holuba právě na vašem objektu či domově. Díky dnes již důmyslným a léty ověřeným systémům ochrany proti ptactvu a holubům zamezí dosedu, vletu a následnému vybudování hnízdiště. Systémy ochranných hrotů nebo sítí proti ptákům fungují perfektně a efektivně.

Poznámka: Budovy a objekty postaveny člověkem nejsou přirozeným místem pro hnízdění holubů a jiného ptactva. Slouží k tomu speciálně vybudované holubníky a místa k tomu určená. Ochranné systémy jsou řazeny do dokončovacích stavebních prací. Neslouží k likvidaci ani usmrcení ptáků. Systémy slouží pouze k zamezení dosedu nebo vletu na či do objektu.