Blog

O problémech a možnostech zbavení se holubů

Možná rizika

Možná rizika

Holub Skalní – možná rizika a nákazy HOLUB A JEHO ŽIVOT Mezi jednoho z nejvíce přizpůsobivých spoluobyvatel v našich městech, je mimo hlodavce, také zástupce z druhu ptáků – u nás nejvíce rozšířený holub. Městská populace zdivočelého holuba se skládá z potomků holuba...

Jaká je vlastně příčina problémů s holuby?

Jaká je vlastně příčina problémů s holuby?

V podstatě je to směsice faktorů, které zapříčiňují neustále se zvyšující populaci takřka všude přítomného holuba. Je to pestrá a nekonečná potravní nabídka. Dostatek vhodných míst pro zahnízdění a život. Obecně se dá říct, že holub vyhledává spíše výše postavená...

Jak se zbavit holuba

Jak se zbavit holuba

Holub, kterého je možné potkat snad v každém větším městě nebo na poli je bezesporu unikátní živočich. Díky rychlému letu, schopnosti překonávat extrémní vzdálenosti, unikátnímu navigačnímu systému a mimořádné schopnosti adaptovat se takřka v jakémkoli prostředí...